14 Ocak 2023 Cumartesi

DÖNÜŞÜM SİYASETİNE YÖNELİN

Seçime yaklaştıkça iç ve dış politika çok hızlı bir şekilde değişime uğramaya başladı.

Avrupa Birliği’nde görevli Türkiye Cumhuriyeti heyetindekilerle yaptığım görüşmeler çarpıcı bazı bilgiler barındırıyor.

Avrupa Birliği’nin Erdoğan’ı istemediği bir sır değil.

Fakat son zamanlarda seçime doğru giderken devletler arasındaki diplomatik teamüllere zarar vermeyecek ölçüde iktidara yol açmamak için uğraştıklarını öğrendim.

1 Ekim 2022 Cumartesi

BEN OLSAM NE SORARDIM

BEN OLSAM NE SORARDIM

Seçim havasına girilmesi siyasetçileri epey gererken gazetecileri de epey zora sokuyor.

Sevmediğim bir ayrım olsa da “yandaş gazeteci” ifadesinin kullanılması bile yaşanan bu zorluğu gözler önüne seriyor.

Yayın politikası olarak “iktidara yakın düşüncede” olan medya kuruluşlarıyla aynı yayın politikaları gereği “muhalefete yakınsayan medya kuruluşlarının” çalışanları gerçekten de bazı zorluklarla karşılaşabiliyor.

Bazıları için “Hükümetin Adamı” ya da “Muhalefetin Kalemi” gibi ifadeler, bazen kolaylaştırıcı bir tabir olsa da gazeteciler için çok küçültücü bir şey...

26 Temmuz 2022 Salı

EKONOMİYE FAZLASI LAZIM

EKONOMİYE FAZLASI LAZIM

Gün geçmiyor ki ekonominin çarkları ile ilgili bir sorun yaşanmasın.

Güzel günler göreceğiz, güneşli günler...

Ama o zamana kadar çok çalışmak gerekiyor.

Ekonomide kısa yoldan zengin olmak kapitalizmin sunduğu bir nimet...

Ya da öyle bir nimet olarak görülüyor.

Zenginlik ve para biriktirme hırsı kapitalizmin etki alanını büyüten en temel unsurlar aslında...

5 Mart 2022 Cumartesi

SİYASİLERİN BENZEŞİP ORTAKLAŞAMADIKLARI

Altı siyasi partinin açıkladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasına “Cumhur İttifakı”ndan hafta boyunca sert tepkiler geldi.

Tüm söylenenlerin yanında sistem önerisi hakkında uzun uzadıya çalışma yapıldığı belli oluyor.

Sayılan maddelerin bir kısmı halihazırda mevzuatımızda zaten var iken bazıları parlamenter sistemin ruhuna uyan öneriler...

Ama bazıları ise mevcut başkanlık sistemine kolaylıkla eklenebilecek ve sistem revizyonu tartışmalarına katkı sunabilecek niteliğe sahip.

19 Şubat 2022 Cumartesi

GERÇEKTEN GEÇÇEK Mİ?

GERÇEKTEN GEÇÇEK Mİ?

Siyaseti çok konuşuyoruz, ara ara da siyaset yapma usulleri konusunda birbirimize hayıflanıyoruz.

“Ya arkadaş bu siyasetçilerdeki dile baksana ne kadar da kutuplaştırıcı değil mi?” minvalinden cümlelerde uzlaştığımız sohbetlerimiz oluyor.

Bazen yanlışta ittifak ediyoruz bazen de doğruda...

Bazen kin tutuyoruz bazen de merhametten celladımıza kıyamıyoruz.

Biz böyleyiz, ne yapalım...

22 Ocak 2022 Cumartesi

SİYASETİN UZLAŞTIĞI TEK KONU

Siyasetin doğası gereği ideolojik dayanaklar ya da politik temellendirmeler gereğince ortaya atılan fikirlerin her zaman bir ötekisi olmuştur.

İktidar-Muhalefet anlayışı, bilimsel ilerlemenin manifestosu olan Tez-Anti Tez-Sentez olarak da ifade edilen Hegel diyalektiğini esas alır.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Bilimde asıl amaç insanlığa fayda üretmek iken politika için bu durum bazen değişebilir.

Politika, ulusal çıkarlardan başlayıp siyaseti yapanların münferit çıkarlarına kadar ki silsilede güç ve arzular arasında oluşturulan dengede görece rızanın sağlanması esasına dayanır.

Bu uzlaşıyı sağlamak için liderin ortaya koyduğu karakter profili bir ölçek oluştururken toplumun bakış açısı ile yurt içi ve yurt dışına dayanan etki alanları da politikanın içindeki birçok tarafça manipülasyona araç ya da konu edilebilir.