3 Eylül 2022 Cumartesi

ADAY GÜLTEKİN UYSAL OLMALI

Zor geçen yaz döneminin ardından gelen sonbahar da zor geçecek gibi görünüyor.

Vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısının yanına bir de artan enerji fiyatlarının eklenmesi kış aylarındaki sıkıntıyı artıracağı düşüncesini iyice perçinledi.

Bu süreçte yaşanan ekonomik problemlere karşı iktidarın ortaya koyduğu çözümleri yeterli bulanlar olduğu gibi daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini düşünenler de var elbet...

22 Ocak 2022 Cumartesi

SİYASETİN UZLAŞTIĞI TEK KONU

Siyasetin doğası gereği ideolojik dayanaklar ya da politik temellendirmeler gereğince ortaya atılan fikirlerin her zaman bir ötekisi olmuştur.

İktidar-Muhalefet anlayışı, bilimsel ilerlemenin manifestosu olan Tez-Anti Tez-Sentez olarak da ifade edilen Hegel diyalektiğini esas alır.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Bilimde asıl amaç insanlığa fayda üretmek iken politika için bu durum bazen değişebilir.

Politika, ulusal çıkarlardan başlayıp siyaseti yapanların münferit çıkarlarına kadar ki silsilede güç ve arzular arasında oluşturulan dengede görece rızanın sağlanması esasına dayanır.

Bu uzlaşıyı sağlamak için liderin ortaya koyduğu karakter profili bir ölçek oluştururken toplumun bakış açısı ile yurt içi ve yurt dışına dayanan etki alanları da politikanın içindeki birçok tarafça manipülasyona araç ya da konu edilebilir.