6 Temmuz 2021 Salı

İSTİHDAM MI ENFLASYON MU SEÇİLECEK

Türkiye ekonomisinde ara formülleri bulmak epey zor.

Emtianın ve ara mallarının bir kısmının yurt dışından gelmesi kur şoklarının yaşandığı dönemlerde ön görülemez enflasyon artışlarını beraberinde getiriyor.